Algemene Voorwaarden Pre-Owned

Pre-Owned

Holsteynstraat 7ZW, 2021 HJ, Haarlem
KvK-nr: 76986888
E-mail: hello@preownedbyroos.nl

Hi!

Ik wil je bedanken voor jouw interesse in Pre-Owned. Dit zijn mijn algemene voorwaarden, lees ze even zorgvuldig door. Geen verborgen kleine lettertjes, maar duidelijke en eerlijke afspraken. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

1 – Wie ben ik?
Ik ben Roos van der Meijden, eigenaresse van Pre-Owned, en ik doe niets liever dan vrouwen helpen te verduurzamen op het gebied van fashion. Wil je iets aan mij vragen of iets melden, dan kan je via de volgende manieren contact met mij opnemen:

E-mail: hello@preownedbyroos.nl
Telefoon: +31 650524166
Ouderwetse post: Holsteynstraat 7ZW, 2021 HJ, Haarlem

En dan nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 76986888
BTW-nummer: NL003149107B55


2 – Leeswijzer
Om mijn algemene voorwaarden zo overzichtelijk mogelijk te houden, gebruik ik een aantal begrippen:

 1. Ik, mij(n): de eenmanszaak Pre-Owned, zoals ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 76986888;
 2. Jij, je, jou(w): de persoon die met Pre-Owned een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan en/of de persoon die kledingstukken gratis inbrengt;
 3. Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, e-mail of app;
 4. Wij, we, ons: jij en Pre-Owned (i.e. de partijen).

3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Pre-Owned, op het inleveren van kledingstukken (gratis of tegen een vergoeding), op onze overeenkomst en op alle (andere) werkzaamheden die ik voor jou verricht. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Het kan natuurlijk voorkomen dat we samen andere afspraken willen maken. Deze afspraken dienen wel altijd ‘zwart op wit’ (schriftelijk dus) te worden vastgelegd. Dan weten we allebei waar we aan toe zijn.
 3. Ben je het niet eens met een afspraak uit deze algemene voorwaarden? Laat het mij dan vooral weten. Onderhandelen is altijd een optie.

4 – Mijn aanbod, uitvoering overeenkomst

 1. Al mijn prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Het kan voorkomen dat ik een foutje maak. Wat dacht je van een gênante typo waardoor de prijs van € 20,- naar € 2, – zakt. Indien het een duidelijke fout is (in de rechtspraak wordt dit ook wel een ‘kennelijke vergissing of verschrijving’ genoemd) ben ik hier niet aan gebonden.
 3. Natuurlijk doe ik altijd mijn uiterste best om onze overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Ik kan jou echter nooit beloven dat er een bepaald (gewenst) resultaat wordt behaald.
 4. Ik mag ervoor kiezen om derden in te schakelen (ook zonder jouw toestemming). Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 5. Je garandeert dat je in ieder geval ouder bent dan 18 jaar.

5 – Inbrengen kleding op consignatiebasis

 1. We kunnen afspreken dat jij jouw kleding inbrengt en ik deze voor jou verkoop op basis van consignatie. Consignatie betekent dat jij jouw producten in gebruik geeft, maar het eigendom nog bij jou blijft totdat het product wordt verkocht. Nadat een kledingstuk is verkocht, krijg jij van Pre-Owned een x % van de verkoopprijs (tenzij je afziet van een vergoeding). Op consignatie is dit artikel van toepassing. Lees het dus even goed door.
 2. Het inbrengen van kleding op consignatiebasis kan alleen op afspraak. Neem dus altijd eerst contact met mij op als je van jouw overtollige kleding af wilt.
 3. Ik aanvaard alleen kledingstukken die in goede tot perfect staat zijn. Kleding moet fris gewassen zijn en mag geen vlekken of andere gebruikssporen vertonen. Voordat je de kledingstukken aflevert op het vestigingsadres, dien je te controleren of de kledingstukken niet kapot zijn, er geen vlekken op zitten of dat er sprake is van pilling. Dergelijke kledingstukken worden namelijk niet aanvaard en zullen door mij niet worden aangeboden aan kopers. Panty’s, leggings, kousen, body’s, accessoires en ondergoed, met als uitzondering bh’s, worden niet aanvaard en zullen door mij niet worden aangeboden aan kopers.
 4. De kledingstukken dienen te worden geleverd op het vestigingsadres van Pre-Owned. Pre-Owned komt de kledingstukken dus niet zelf ophalen, tenzij we schriftelijk iets anders hebben afgesproken. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die je maakt om de kledingstukken af te leveren. Maak je gebruik van een bezorgdienst (zoals PostNL) om jouw kledingstukken aan mij op te sturen? Dan gebeurt dit op eigen risico. Ook in dat geval worden de verzendkosten door jou gedragen en er is op dit moment nog geen overeenkomst tussen ons tot stand gekomen.
 5. Nadat je de kleding aan mij hebt opgestuurd, ga ik alle kleding eens goed controleren en stuur ik aan jou binnen 14 dagen een consignatieovereenkomst op met daarin onder andere een prijsafspraak. Binnen 3 dagen dien je ofwel de overeenkomst ondertekend retour te hebben verzonden, ofwel aan mij te hebben medegedeeld de overeenkomst niet te willen accepteren. Laat je niets weten? Dan ga ik ervan uit dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 6. Als er geen overeenkomst tussen ons tot stand komt, kan jij er voor kiezen om:
 • de kledingstukken te doneren aan een goed doel;
 • de kledingstukken op te halen of door mij te laten terugsturen. De verzendkosten zijn voor jouw rekening.
 1. Je mag alleen maar kledingstukken aanbieden waarvan jij de enige eigenaar bent.
 2. Indien er is afgesproken dat jij de vergoeding voor de verkochte kledingstukken in de vorm van een cadeaubon ontvangt, heeft deze cadeaubon een geldigheid van 6 maanden.
 3. Ik kan er ook voor kiezen om het door jou ingebrachte kledingstuk voor een winactie te gebruiken.

6 – Gratis inbrengen van kleding

 1. Wil je graag van jouw overtollige kleding af? Ik ben heel blij met jouw overtollige kledingstukken en verkoop deze graag. Wanneer je jouw kleding gratis wilt inbrengen en dus geen percentage van de verkoopprijs verwacht, is dit artikel van toepassing. Lees het even goed door.
 2. Op het moment dat ik jouw kleding heb ontvangen, is het mijn eigendom. Dat betekent dus dat jij vanaf dat moment geen zeggenschap meer hebt over de kleding.
 3. Je bent je ervan bewust dat ik jouw ingebrachte kleding kan verkopen of doneren. Omdat je duidelijk hebt aangegeven de kleding gratis te willen inbrengen, betekent dit dat jij geen recht hebt op (een percentage van) de koopprijs.
 4. Alhoewel ik natuurlijk altijd heel blij en dankbaar ben met gratis ingebrachte kleding, bepaal ik zelf of en op welke wijze ik jouw kleding verkoop. Ik kan bijvoorbeeld ook beslissen om de kleding te doneren aan een goed doel. Jij hebt hier geen zeggenschap over.
 5. Ik kan er ook voor kiezen om het door jou ingebrachte kledingstuk voor een winactie te gebruiken.

7 – Online cursus

 1. Jij krijgt toegang tot de cursus (op het besloten Instagram-account) zolang deze online staat. De cursus blijft in ieder geval 2 maanden online staan. Daarna kan ik op elk moment besluiten om de cursus offline te halen, of het Instagram-account op te heffen.
 2. De cursus is een levering van digitale inhoud. Nadat jij toegang tot de cursus hebt gekregen, kan jij de overeenkomst niet meer ontbinden. Jij – als consument – doet ook uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding.
 3. De cursus is persoonsgebonden. Dit betekent dat jij de cursus niet mag delen met anderen door – bijvoorbeeld – het verstrekken van jouw inlogcodes/link. Indien ik vermoed dat jij de (inhoud van de) cursus met derden deelt of hebt gedeeld, mag ik besluiten om jou de (verdere) toegang te blokkeren.
 4. Ik mag de (inhoud van de) cursus op elk gewenst moment wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging, dan wel aanvulling, geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding. Ik kan er bovendien voor kiezen om de cursus – tijdelijk – buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs nodig is om bijvoorbeeld onderhoud te verrichten.

8 – Rust in je kast sessie

Heb je een ‘rust in je kast sessie’ geboekt? Dan is dit artikel mede van toepassing. Lees het even zorgvuldig door.

 1. Ongedragen kleding neem ik voor je mee en ga ik verkopen, als de kledingstukken voor verkoop geschikt zijn. Je kan zelf aangegeven of jij de kleding gratis wilt inbrengen (zie artikel 6) of dat je wilt dat ik deze op consignatiebasis voor jou ga verkopen (zie artikel 5). Indien je niets hebt aangegeven binnen 7 dagen na de ‘rust in je kast sessie’, ga ik ervan uit dat je de kleding gratis hebt ingebracht. Je hebt dan geen recht meer op een percentage van de verkoopopbrengst.
 2. Indien jij annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de sessie, wordt 50% van de prijs in rekening gebracht, net als alle reeds gemaakte (on)kosten (zoals kosten voor producten, kosten voor ingeschakelde derden e.d.)
 3. Een rust in je kast sessie vindt plaats op een bepaalde dag en tijdstip. Het ontbindingsrecht is daarom uitgesloten.
 4. Indien jij uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de sessie, aangeeft de opdracht te willen annuleren (waaronder het wijzigen van een datum wordt begrepen), heb jij 2 mogelijkheden:
 • De datum van de sessie te wijzigen in onderling overleg met mij;
 • De sessie te annuleren. Je dient wel de door mij al gedane werkzaamheden en reeds gemaakte (on)kosten te vergoeden.

9 – Tweedehands kleding kopen

 1. Ingebrachte kleding verkoop ik via diverse platformen, kanalen en methoden.  Als jij een kledingstuk van mij koopt via een platform (Vinted bijvoorbeeld), gelden de voorwaarden van dit platform op jouw aankoop.
 2. Als jij een kledingstuk koopt op een fysiek verkooppunt, kan je dit kledingstuk helaas niet retourneren.
 3. De tweedehands kledingstukken die ik verkoop zijn niet “nieuw” en zijn eerder eigendom geweest van een ander. Dat betekent dat de kledingstukken (lichte) gebruikssporen kunnen hebben.

10 – Prijzen, betalingsvoorwaarden

 1. Ik mag jou om een vooruitbetaling vragen. Wanneer ik om een vooruitbetaling heb gevraagd, begin ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen.
 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Wanneer je op mijn website direct een bestelling plaatst, ontvang je van mij een factuur.
 4. Ik heb het recht om mijn prijzen te wijzigen. Als ik de prijs wijzig binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heb jij het recht om onze overeenkomst te ontbinden. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 5. Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, zal ik je 1 keer een herinnering sturen (via de e-mail) en je nog een extra termijn van 14 dagen gunnen om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. de wettelijke rente vorderen. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor jouw rekening. De hoogte van de incassokosten worden bepaald aan de hand van de wet.

11 – Heb je een klacht?

 1. Ben je niet tevreden met Pre-Owned? Laat het mij dan op tijd weten. Ik neem klachten serieus en probeer deze – indien gegrond – altijd in goed onderling overleg op te lossen. Ik reageer op jouw klacht binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij mij.
 3. Je kan een klacht of geschil over een product/ dienst dat je online via mijn website hebt aangeschaft, ook voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL).

12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien er iets verkeerd is gegaan en jij schade hebt geleden, is dit natuurlijk heel vervelend. In goed onderling overleg zullen we proberen naar een oplossing te zoeken. Desondanks is mijn aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze overeenkomst of anderszins, uitgesloten (voor zover er in dit artikel niet iets anders staat).
 2. Mijn aansprakelijkheid is in ieder geval altijd beperkt tot directe schade. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen e.d.) komt nooit voor mijn rekening.
 3. Mijn volledige aansprakelijkheid is bovendien – altijd en overal – beperkt tot de (laatst toegezonden) factuur aan jou, dan wel de laatste betaling die je hebt gedaan, met te allen tijde een maximum van € 500,-.
 4. De beperkingen m.b.t. mijn aansprakelijkheid (zoals opgenomen in deze voorwaarden) vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.
 5. Iedere vordering verjaart jegens Pre-Owned binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.
 6. Het bepaalde in dit artikel heeft alleen werking voor de consument indien deze niet in strijd is met dwingend recht.

 13 – Recht, rechter

 1. Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De rechtbank Overijssel is bevoegd om van ons conflict kennis te nemen. Als consument heb jij binnen 1 maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Overijssel heb beroepen, de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil.
 2. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

14 – Wijzigen van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Ik zal altijd de meest recente versie publiceren op mijn website. Over een grote wijziging zal ik je informeren, over kleine wijzigingen niet. Je hebt bovendien het recht om onze overeenkomst te ontbinden, wanneer je niet akkoord bent met een ingrijpende wijziging.
0